EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs

We streven naar een kleinschalige, veilige en voorspelbare leeromgeving. Elke afdeling is een cluster van ongeveer drie lesgroepen die zoveel mogelijk gelijk zijn qua leeftijd en leerniveau. Elk cluster heeft een eigen hal voor de pauzes, eigen toiletblokken en enkele extra lokalen of ruimtes.

Elke lesgroep heeft een eigen lokaal. In dit lokaal heeft iedereen een eigen werkplek. Daarnaast heeft elke groep werkplekken voor (samen)werken in groepjes of met de hele groep. Het eigen lokaal of de eigen werkplek is tijdens de schooluren (ook de pauzes) altijd beschikbaar voor de leerling. We werken met vaste lesgroepen van liefst maximaal 13 leerlingen met één of twee mentoren. De leerlingen worden zoveel mogelijk op leeftijd en leerweg bij elkaar geplaatst, maar waar nodig wijken we hiervan af in het belang van de leerling.

De lesgroep start elke dag gezamenlijk met mededelingen en overleg over de dagelijkse gang van zaken en actualiteiten. Daarna volgt een vast werkrooster voor de theorie en overige vakken. Als basis hebben we gekozen voor individueel werken met waar mogelijk (samen)werken in groepjes of klassikaal.

De leerwegen

In de onderbouw worden de vakken aangeboden overeenkomstig het regulier voortgezet onderwijs. In de bovenbouw werken de leerlingen toe naar het behalen van certificaten of het gehele diploma op HAVO of VWO niveau. Lees meer...

Lesmethodes IVIO@School

Het didactisch aanbod wordt in samenwerking met  IVIO@School verzorgd. Vakdocenten van de Wereldschool zijn op afstand (internet) vraagbaak voor de leerlingen en mentoren. Lees meer...

De praktijkvakken

Tijdens het lesuur praktische vaardigheden wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijkvakken techniek, handvaardigheid en tekenen. Aan de hand van concrete opdrachten werkt de leerling met verschillende materialen.