EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over het Aurum College

Het Aurum College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (12 t/m 20 jaar). Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een diagnose in het autisme spectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek op HAVO/VWO niveau.

Missie

Wij willen de leerlingen uitdagen om via zelfstandig werken te komen tot het behalen van certificaten die kunnen leiden tot een volwaardig diploma HAVO/VWO. Hiervoor bieden wij een veilige, gestructureerde, kleinschalige leeromgeving, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling essentieel is.

 

Visie

Het onderwijs op het Aurum College is adaptief. Dit betekent dat we nadrukkelijk werken aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen op hun kwaliteiten worden aangesproken, waarin leerlingen zelf meedenken over het best bij hen passend onderwijs en dat er een klimaat is, waarin leerlingen in verbinding zijn met medeleerlingen en mentoren. Er wordt maatwerk geleverd door de juiste onderwijsarrangementen samen te stellen voor iedere individuele leerling en ze zo een duidelijk toekomstperspectief te geven.